Back to Top

Autoramen blinderen

Autoramen blinderen is het aanbrengen van een tintfilm op de ruiten van een auto om het zicht naar binnen te beperken.

Dit kan gedaan worden om verschillende redenen, zoals om privacy te verhogen, om hitte en UV-stralen te reduceren of om het uiterlijk van de auto te veranderen..

De tintfolie monteren wij aan de binnenzijde en is beschikbaar in diverse tinten.